დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ


ნატალია კოჭლაშვილი

რექტორის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
ERASMUS+ კოორდინატორი
(+995 32)2912484;
international@tma.edu.ge
n.kotchlashvilI@tma.edu.ge

 

მილენა მიკირტუმოვი

MEVLANA-ს გაცვლითი პროგრამის კოორდინატორი
(+995 32)2912484; (+99532) 2746409
international@tma.edu.ge
m.mikirtumovi@tma.edu.ge

 

ანა მიხელიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ოფისის მენეჯერი
(+995 32)2912484; (+99532) 2746409
tma@tma.edu.ge