დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ

ხატია ხატიაშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის კოორდინატორი
(+995 32)2912484;
international@tma.edu.ge
kh.khatiashvili@tma.edu.ge


ნატალია კოჭლაშვილი

მიმდინარე პროექტების კოორდინატორი

ERASMUS+ კოორდინატორი
(+995 32)2912484;
erasmus@tma.edu.ge
n.kotchlashvili@tma.edu.ge

 

ანა მიხელიძე

საერთაშორისო სტუდენტთა ჩარიცხვის კოორდინატორი
(+995 32)2912484; (+99532) 2746409
a.mikhelidze@tma.edu.ge

admission@tma.edu.ge