გაცვლითი პროგრამები

ჩვენთან მოქმედებს „Erasmus+“ (ევროპა) და „მევლანას“ (თურქეთი) სემესტრული გაცვლითი და მოკლევადიანი სტაჟირებების პროგრამები

• Erasmus+ უნივერსიტეტი როტერდამში (ნიდერლანდები)

• ლატვიის უნივერსიტეტის რიგის სამედიცინო კოლეჯი (ლატვია)

• ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ლიტვა)

• კლაიპედას უნივერსიტეტი (ლიტვა)

• ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტი (თურქეთი)

• მაზარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

• გრანადას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

• მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის პროგრამა (IFMSA) (ევროპის ქვეყნები და თურქეთი)

• გლობალური განათლების გაცვლითი პროგრამა მედიცინაში და ჯანდაცვის სფეროში (GEMx) (აფრიკა, აზია, ევროპა, ცენტრალური ამერიკა და კარიბის ზღვა, შუა აღმოსავლეთი)

 

ბარიერები