როგორ ჩავაბარო?

2019 წლის 28 თებერვლის მონაცემებით სარეზიდენტო პროგრამებზე ირიცხებიან:

მიღების კრიტერიუმები:

 

ბარიერები