ლაბორატორია და კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი

კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრში სტუდენტებს საშუალება აქვთ აითვისონ პრაქტიკული პროცედურები სიმულატორებსა და მანეკენებზე, კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები სტანდარტულ პაციენტზე (Standardized Patient) და გამოიმუშავონ კრიტიკული აზროვნების უნარი. ლაბორატორიაში სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ გაიღრმავონ ცოდნა ბაზისურ დისციპლინებში და შეიძინონ კვლევითი უნარ-ჩვევები შემდეგი მიმართულებებით:

• მიკრობიოლოგია

• ბიოქიმია

• იმუნოლოგია

 

ბარიერები