ბიბლიოთეკა

 

ხედვა  „XXI საუკუნის ბიბლიოთეკა.

განათლების,კვლევის, წარმატებისა და ეროვნული სიამაყის წყარო.
ხელი შეუწყოს სწავლებას, კვლევას, და საინფორმაციო რესურსების სრულფასოვან გამოყენებას, როგორც ბეჭდური ისე ციფრული სახით.

მისია
შეუქმნას სტუდენტებსა და პროფესორებს, შემოქმედებითი სასწავლო გარემო და ხარისხიანი საინფორმაციო სერვისი, საუკეთესო განათლების მისაღებად.
მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები, რომლითაც ყველა, სტუდენტი და თანამშრომელი,  ისარგებლებს თავისუფლად..
ბიბლიოთეკის მიზანი

 დააკმაყოფილოს აკადემიის  რესურსი ხარისხიანი მასალების მიწოდების 
მრავალფეროვანი, რელევანტური გზით, რომელიც დაეხმარება  აკადემიის
მოთხოვნილებებს, დააკმაყოფილოს პერსონალის მოთხოვნები და განავითაროს 
სტუდენტის კრიტიკული ანალიზის უნარი.