ბიბლიოთეკა

ხედვაXXI საუკუნის ბიბლიოთეკა.

განათლების, კვლევის, წარმატებისა და ეროვნული სიამაყისა წყარო.
ხელი შეუწყოს სწავლებას, კვლევას, და საინფორმაციო რესურსების სრულფასოვან გამოყენებას, როგორც ბეჭდური ისე ციფრული სახით.

მისია
შეუქმნას სტუდენტებსა და პროფესორებს, შემოქმედებითი სასწავლო გარემო და ხარისხიანი საინფორმაციო სერვისი, საუკეთესო განათლების მისაღებად.
მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები, რომლითაც ყველა, სტუდენტი და თანამშრომელი, ისარგებლებს თავისუფლად..
ბიბლიოთეკის მიზანი

 დააკმაყოფილოს აკადემიის რესურსი ხარისხიანი მასალების მიწოდების
მრავალფეროვანი, რელევანტური გზით, რომელიც დაეხმარება აკადემიის
მოთხოვნილებებს, დააკმაყოფილოს პერსონალის მოთხოვნები და განავითაროს
სტუდენტის კრიტიკული ანალიზის უნარი.

ბიბლიოთეკა მუშაობს: ორშაბათი - პარასკევი 09.00 -21.00
  შაბათი 10.00 – 18.00
Library works:        Monday – Friday 09.00 – 21.00
  Saturday 10.00 – 18.00

 

Cambridge Journals Online
Oxford Journals Collection
BioOne
e-Duke Journals Scholarly Collection
Edward Elgar Publishing Journals
IMechE Journals
IMF eLibrary
New England Journal of Medicine
Royal Society Journals Collection
SAGE Premier