ბიბლიოთეკა

 

ხედვა  „XXI საუკუნის ბიბლიოთეკა.

განათლების,კვლევის, წარმატებისა და ეროვნული სიამაყის წყარო.
ხელი შეუწყოს სწავლებას, კვლევას, და საინფორმაციო რესურსების სრულფასოვან გამოყენებას, როგორც ბეჭდური ისე ციფრული სახით.

მისია
შეუქმნას სტუდენტებსა და პროფესორებს, შემოქმედებითი სასწავლო გარემო და ხარისხიანი საინფორმაციო სერვისი, საუკეთესო განათლების მისაღებად.
მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები, რომლითაც ყველა, სტუდენტი და თანამშრომელი,  ისარგებლებს თავისუფლად..
ბიბლიოთეკის მიზანი

 დააკმაყოფილოს აკადემიის  რესურსი ხარისხიანი მასალების მიწოდების 
მრავალფეროვანი, რელევანტური გზით, რომელიც დაეხმარება  აკადემიის
მოთხოვნილებებს, დააკმაყოფილოს პერსონალის მოთხოვნები და განავითაროს 
სტუდენტის კრიტიკული ანალიზის უნარი.

ბიბლიოთეკა მუშაობს:
ორშაბათი - პარასკევი 09.00 -21.00
შაბათი10.00 – 18.00

 

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 

ელექტრონული კატალოგი (KOHA FROM HOME)
ელექტრონული კატალოგი (KOHA FROM TMA)

Hinari
Cambridge Journals Online
BioOne
New England Journal of Medicine
SAGE Premier
e-Duke Journals Scholarly Collection
Edward Elgar Publishing Journals
IMechE Journals
IMF eLibrary
Royal Society Journals Collection