სასარგებლო ინფორმაცია

თსა-ში არსებული სერვისები სტუდენტებისთვის

• ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ მიმართოთ სტუდენტების საკონსულტაციო სამსახურს.
სამუშაო საათები - ორშაბათი-პარასკევი 15.00-დან -17.00 საათამდე, შეხვედრის დრო წინასწარი შეთანხმებით,
საკონტაქტო პირი - ხატია ხატიაშვილი:    kh.khatiashvili@tma.edu.ge
ფსიქოლოგიური კონსულტაციისთვის მიმართეთ ფსიქოლოგს, ანი რაინაულს a.rainauli@tma.edu.ge

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე შეგიძლიათ მიმართოთ, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კოორდინატორებს:
მაკა ბერაძეს
maka.beradze@tma.edu.ge
სოფიო დვალს
s.dvali@tma.edu.ge
დეკანის მოადგილეს სტუდენთებთან ურთიერთობების საკითხებში თინათინ ახვლედიანს:
t.akhvlediani@tma.edu.ge
სამუშაო საათები - ორშაბათი-პარასკევი 10.00-დან -18.00 საათამდე

• თსა-ს ბიბლიოთეკა მუშაობს კვირაში 6 დღე:
ორშაბათი - პარასკევი 09:00-დან - 21:00 საათამდე
შაბათი 10:00-დან 18:00 საათამდე
თქვენთვის სასურველი ლიტერატურა შეგიძლიათ წინასწარ მოიძიოთ  თსა-ს  ვებ.გვერდზე  განთავსებულ  ელექტრონულ  კატალოგში  შემდეგ  მისამართზე
http://koha.tma.edu.ge
ბიბლიოთეკარი  მაია მაღლაკელიძე
ბიბლიოთეკარი  ნანა ბერიკაშვილი

• სწავლის საფასურის გადახდის ვადებთან და პირობებთან (სტუდენტზე მორგებული ინდივიდუალური  გრაფიკის  შედგენა)  დაკავშირებით  შეგიძლიათ  მიმართოთ  -  საფინანსო სამსახურის უფროსს ეთერ აფციაურს, ყოველდღე 16.00-დან - 17.00 საათამდე

• გაცვლით პროგრამებზე და საზღვარგარეთ კლინიკებში სტაჟირებებთან დაკავშირებით მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს, საკონტაქტო პირი - ხატია ხატიაშვილი: kh.khatiashvili@tma.edu.ge

• სტუდენტური აკადემია წარმოადგენს სტუდენტთა ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომელიც შექმნილია სტუდენტთა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდის, სტუდენტური ინიციატივების წახალისებისა და ხელშეწყობის და სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარების/შენარჩუნების მიზნით. საკონტაქტო პირი - გიორგი კიკვაძე

• სტუდენტთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, თსა-ს შენობის პირველ სართულზე  კლინიკური  უნარ-ჩვევების  და  ობიექტურად  სტრუქტურირებული  გამოცდების ცენტრში ფუნქციონირებს პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტი,აღჭურვილი პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო მედიკამენტებით და ინვენტარით. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ   აკაკი სეფაშვილს

 აკადემიური კალენდარი

 სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში

 სტუდენტთა უფლებები

 სტუდენტის სამახსოვრო ბარათი

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 საბანკო რეკვიზიტები