საკონტაქტო ინფორმაცია


მაკა მაღლაკელიძე

ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ლანა ცხოვრებაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი


თამარ გორგოძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

მარიამ გაბრიჭიძე

სოციალური პროექტების მართვის სპეციალისტი