თბილისის სამედიცინო აკადემია
ადმინისტრაციული პერსონალი


ირინე შოთაძე
ლალი მეკოკიშვილი
მინადარ მულაძე
ლუბა პოღოსოვა
ქეთევან მეფარიშვილი
დავით ოდიშელიძე
რობიზონ აბესაძე