ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.
ძველ საიტზე გადასვლა
საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვა

თბილისის სამედიცინო აკადემიაში სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის #224 ბრძანების შესაბამისად.

2021-2022 აკადემიური წლისთვის საბუთების მიღების ვადები განისაზღვრა 2021 წლის 1 ივნისიდან 31 ივლისის ჩათვლით.


თბილისის სამედიცინო აკადემია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას - მედიცინა:


სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

აპლიკანტებს საბუთების სრულად წარმოდგენის შემდეგ ენიშნებათ გასაუბრება ინგლისურ ენაში.

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 200 აშშ დოლარს.

მომავალ სტუდენტთა საყურადღებოდ: სავიზო რეგულაციებზე ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებ-გვერდს:https://geoconsul.gov.ge/ka/aboutUs

საცხოვრებელი: თბილისის სამედიცინო აკადემიას არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია აკადემიის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 300-500 აშშ დოლარამდე).

სამედიცინო დაზღვევა: სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა (სადაზღვევო პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 7-25 აშშ დოლარამდე).