დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ

ხატია ხატიაშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის კოორდინატორი
(+995 32)2912484;
international@tma.edu.ge
kh.khatiashvili@tma.edu.ge


ნატალია კოჭლაშვილი

მიმდინარე პროექტების კოორდინატორი

ERASMUS+ კოორდინატორი
(+995 32)2912484;
erasmus@tma.edu.ge
n.kotchlashvili@tma.edu.ge

 

მაია რატიშვილი

საერთაშორისო სტუდენტთა ჩარიცხვის კოორდინატორი
(+995 32)2912484; (+99532) 2746409
admission@tma.edu.ge
m.ratishvili@tma.edu.ge