მიღების კრიტერიუმები

გამოცდა კოეფიციენტი მინიმალური ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რაოდენობა
ქართული ენა და ლიტერატურა 2 40%-ზე მეტი 4
უცხოური ენა (ინგლისური) 4 75%-ზე მეტი 2
ბიოლოგია 4 50%-ზე მეტი 1

ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან

გამოცდა კოეფიციენტი მინიმალური ზღვარი პრიორიტეტი ადგილების რაოდენობა
მათემატიკა 2 45%-ზე მეტი 3
ფიზიკა 2 45%-ზე მეტი 3
ქიმია 2 45%-ზე მეტი 3
დაფინანსება

თსა-ში სტუდენტთა მოტივაციის ზრდისა და მაღალი აკადემიური მოსწრების ხელშეწყობის მიზნით მოქმედებს დაფინანსების შემდეგი პროგრამები:

 • სტუდენტის თანადაფინანსება მოპოვებული სახელმწიფო გრანტის ოდენობით
 • შიდა დაფინანსება სტუდენტებისათვის, რომელთა აკადემიური მოსწრება აღემატება 91%-ს და რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა სოციალურ პროექტში
საგანმანათლებლო პროგრამები

სამკურნალო საქმე

სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 წლით, რომელიც 360 კრედიტს მოიცავს. სწავლების საფასური არის 4000 ლარი, სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. სტუდენტი პროგრამის გავლის შემდეგ მიიღებს დიპლომირებული მედიკოსის კვალიფიკაციას.

გაიგე მეტი >


მედიცინა

სასწავლო პროგრამა ექვსწლიანია და მოიცავს 360 კრედიტს. სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. სწავლის წლიური გადასახადი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შეადგენს 4000 ლარს, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 7000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში.

გაიგე მეტი >

სწავლების ინოვაციური მეთოდები

 • შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (Cased Based Learning)
 • გუნდური მუშაობის პრინციპზე დაფუძნებული სწავლება (Team Based Learning)
 • სიმულაციური სწავლება სტანდარტულ პაციენტზე (Standardized Patient)
 • ვირტუალური სწავლება (Virtual Reality)
 • ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული/კლინიკური გამოცდა (OSPE/OSCE)
 • აუგმენტური რეალობით სწავლება (Anatomage Table)
გაცვლითი პროგრამები

ჩვენთან მოქმედებს Erasmus+ (ევროპა) და MEVLANA (თურქეთი) სემესტრული გაცვლითი და მოკლევადიანი სტაჟირების პროგრამები

 • გრანადას  უნივერსიტეტი  (ესპანეთი)
 • ვილნიუსის  უნივერსიტეტი  (ლიეტუვა)
 • კლაიპედას  უნივერსიტეტი  (ლიეტუვა)
 • ლატვიის  უნივერსიტეტის  რიგის  სამედიცინო  კოლეჯი  (ლატვია)
 • ჰაჯეტეპეს  უნივერსიტეტი  (თურქეთი)
 • მასარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
 • ბიალისტოკის სამედიცინო უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
 • ერასმუსის უნივერსიტეტი როტერდამში (ნიდერლანდები)
 • რადბაუდის უნივერსიტეტი ნაიმეგენში (ნიდერლანდები)
 • ლოძის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
 • პავოლ ჯოზეფ საფარიკის უნივერსიტეტი კოშიცეში (სლოვაკეთი)
 • ბარი ალდო მოროს უნივერსიტეტი (იტალია)
 • ანტვერპენის უნივერსიტეტი (ბელგია)
 • IFMSA - მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის პროგრამა (ევროპის ქვეყნები და თურქეთი)
 • GEMx - გლობალური განათლების გაცვლითი პროგრამა მედიცინასა და ჯანდაცვის სფეროში (აფრიკა, აზია, ევროპა, ცენტრალური ამერიკა და კარიბის ზღვა, შუა აღმოსავლეთი)
 • AMO opportunities -  კლინიკური როტაციები აშშ-ში