საერთაშორისო თანამშრომლობა

თბილისის სამედიცინო აკადემია აკრედიტებული და აღიარებულია შემდეგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ:

პარტნიორები ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში: