თბილისის სამედიცინო აკადემია

უსადენო ტექნოლოგიები მედიცინაში

kidsuni
3 წლის ანანოს 1 ტიპის შაქრიანი დიაბეტი დაუდასტურდა. 25 წლის წინ სისხლში გლუკოზის მუდმივი კონტროლისთვის მას ხშირად მოუწევდა თითის ჩხვლეტა, რაც ტკივილთან და დისკომფორტთან არის დაკავშირებული. დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის შესაძლებლობა, რომელის მოქმედების პრინციპი სენსორიდან სისხლში გლუკოზის რაოდენობის შესახებ მონიტორ-მოწყობილობაზე მონაცემების უსადენოდ გადაცემას ეფუძნება. მიდგომა გამორიცხავს ჩხვლეტას და ტკივილს, რაც მნიშვნელოვანია დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისთვის. ის დამტკიცებულია აშშ-ს სურსათისა და წამლებისა სააგენტოს მიერ. თუმცა მონაცემების უსადენოდ გადაცემა დიაბეტის შემთხვევაში და ასევე უსადენო კომუნიკაციის სხვა ფორმები (მაგალითად, Bluetooth ტექნოლოგია, Wi-Fi) მსახიობ ჰედი ლამარის (09.11.1914-19.01.2000) გამოგონების - სიხშირის აჩქარების განფენილობის სპექტრის იდეის, განვითარების შედეგია.