თბილისის სამედიცინო აკადემია

ვინ შემოიღო ტერმინი ‘’უჯრედი’’ და როგორ აღმოაჩინეს უჯრედი?

kidsuni
უჯრედის აღმოჩენა მიკროსკოპის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა.
ინგლისელმა მეცნიერმა რობერტ ჰუკმა (1635-1703) არსებული, მარტივი დიზაინის მქონე მიკროსკოპი გააუმჯობესა და 1665 წელს გამოაქვეყნა წიგნი „მიკროგრაფია“, რომელშიც ჩანახატების სახით სხვადასხვა სტრუქტურების უმცირესი ნაწილები წარმოადგინა. ჰუკმა მიკროსკოპის ქვეშ დათვალიერებული მწერებისა და მცენარეების ჩანახატებიც შეასრულა. საცობის სტრუქტურის დათვალიერებისას მან ოთხკუთხა ფორმის, ერთმანეთთან ძალიან ახლოს განლაგებული სტრუქტურები აღწერა. ამ სტრუქტურებს ჰუკმა მონასტერში ერთმანეთთან ახლოს განლაგებული ბერების სენაკების მსგავსების გამო „უჯრედები“ უწოდა. ამან საფუძველი ჩაუყარა ჰუკის უჯრედის თეორია, რომელიც 1839 წელს თეოდორ შვანმა განავითარა.