ცილის სტრუქტურა და მელოდია

kidsuni
ცილა ორგანული ნივთიერებაა, რომელიც ორგანიზმის სხვადასხვა ფუნქციის განხორციელებას უზრუნველყოფს. თითოეული ცილა 20 ამინომჟავის უნიკალურ კომბინაციას წარმოადგენს. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მკვლევარებმა ივარაუდეს, რომ თითოეულ ამინომჟავას საკუთარი, უნიკალური მელოდია ახასიათებს და შეიმუშავეს „სონიფიკაციის“ ტექნოლოგია. შესაბამისად, ამინომჟავების თანმიმდევრობა არა მხოლოდ ცილის პირველად სტრუქტურას, არამედ მის მელოდიასაც განსაზღვრავს. სონიფიკაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა ახალი კორონავირუსის ერთ-ერთი ცილის მელოდიის აღწარმოება -
Markus J. Buehler · Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein (2019-nCoV)