დისტანციური სწავლების შესახებ HealthManagement.org
2020-05-23
დისტანციური სწავლების შესახებ HealthManagement.org

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტატია დისტანციურ სწავლების შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო ვებ-პორტალზე:
HealthManagement.org