შიდა მობილობა თსა-ში
2021-09-10
შიდა მობილობა თსა-ში
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს შიდა მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
„სამკურნალო საქმე“  და  „ინგლისურენოვანი მედიცინა“.
  • განცხადებების მიღების ვადები: 2021 წლის 15 სექტემბრიდან  1 ოქტომბრის ჩათვლით.

  • კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და შესაბამისი ბრძანების გამოცემა განხორციელდება 2021 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ მედიცინის სკოლის დეკანატს.