თბილისის სამედიცინო აკადემია

თსა-ს ახალი საერთაშორისო პარტნიორობები
2020-09-22
თსა-ს ახალი საერთაშორისო პარტნიორობები
მიუხედავად Covid-19-ით გამოწვეული გლობალური პანდემიისა, თსა კვლავაც აგრძელებს საერთაშორისო პარტნიორობების არეალის გაფართოებას Erasmus+ პარტნიორობების ფარგლებში და 2020/2021 სასწავლო წელს ხვდება ორი ახალი, როგორც შემომავალი, ასევე გამავალი მობილობის შესაძლებლობით, უკვე არსებულ და გამოცდილ პარტნიორებთან: ანტვერპენის უნივერსიტეტი (ბელგია) და ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა). მიღებული შესაძლებლობების გამოყენება მოხდება თსა-ში ინტერნაციონალიზაციის, კვლევის და პერსონალის ტრეინინგის ხელშეწყობის მიზნით