შიდა მობილობა
2017-09-14
შიდა მობილობა

ინფორმაცია პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინი აკადემიაში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა) განცხადების მიღება 2017 წლის 15 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრამდე
ბ) კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობადა შესაბამისი ბრძანების გამოცემა 2017 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით