2017-12-20
"ელექტრონული ბაზების მოხმარება და მათი გამოყენება სწავლების პროცესში"
2017 წლის 20 დეკემბერს თსა-სა ბიბლიოთეკის ორგანიზებით და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბაზების მოხმარება და მათი გამოყენება სწავლების პროცესში".
ტრენინგი ჩაატარა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლითეკის კონსორციუმების ელექტრონული ბაზების კოორდინატორმა მარიკა ჟორჟოლიანმა. 
შეხვედრას ესწრებოდა თსა-ს როგორც აკადემიური, ასევე მოწველი პერსონალი.