კონკურსის შედეგების
2017-12-29
კონკურსის შედეგების

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ აკადემიური
პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგების (2017
წლის 29 დეკემბერის) საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. კონკურსის წესით არჩეული აკადემიური პერსონალის მიერ აკადემიური
თანამდებობების დაკავება განხორციელდეს საბაზისო ბიოსამედიცინო
მიმართულებაში:
1. ნინო მუსერიძე - ასოცირებული პროფესორი (პათოლოგის დეპარტამენტი)
2. ია ხახუტაიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
(ანატომია/ჰისტოლოგია/ემბრიოლოგიის დეპარტამენტი)
3. მარიამ თევზაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიკრობიოლოგია/იმუნოლოგიის
დეპარტამენტი - იმუნოლოგია)
4. ნათელა გოგიტიძე - ასოცირებული პროფესორი (ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი)
5. ირინე ბილანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ფიზიოლოგიის
დეპარტამენტი)
კლინიკური მიმართულება:
6. ირაკლი ჭელიშვილი - პროფესორი (ქირურგიის დეპარტამენტი -ნეიროქირურგია)
7. ლუხუმ ჭანტურია - ასოცირებული პროფესორი (ქირურგიის დეპარტამენტი -
ტრავმატოლოგია)
8. ნატალია ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინის
დეპარტამენტი - ენდოკრინოლოგია)
9. ანა რეხვიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინის
დეპარტამენტი- შინაგანი სნეულებანი)
2. აკადემიური პერსონალის პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის
თანამდებობაზე არჩევა განხორციელდეს საბაზისო ბიოსამედიცინო და კლინიკურ
მიმართულებებში 6 წლის ვადით.