თსა-მ 6 წლით მოიპოვა ავტორიზაცია
2018-06-14
თსა-მ 6 წლით მოიპოვა ავტორიზაცია

ახალი გვერდი თსა-ს ისტორიაში!
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია მოხარულია განაცხადოს, რომ თსა-მ წარმატებით გაიარა ავტორიზაციის პროცესი და მოიპოვა სასწავლო- კვლევითი აქტივობების განხორციელების უფლება 2018 წლიდან 2024 წლამდე. აღსანიშნავია, რომ წელს პირველად, ავტორიზაციის პროცესში საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ერთად, ჩართულნი იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტებიც, რომელთაც დადებითად შეაფასეს თსა-ში მიმდინარე პროცესები. თსა ულოცავს ამ წარმატებას აკადემიის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს, პედაგოგიურ პერსონალს და ადმინისტრაციას და მადლობას უხდის ავტორიზაციის პროცესში ჩართულ ყველა პირს გაწეული შრომისა და ენთუზიაზმისათვის.