კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა
2018-11-27
კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა
2018 წლის 27 ნოემბერს თსა-ში ჩატარდა კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრების შეხვედრა. ისინი გაეცნენ აკედმიის სიახლეებს, განიხილეს თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები, ასევე შეხვდნენ მათთვის ძვირფას ლექტორებს, ადმინისტრაციულ პერსონალს და მეგობრებს. თსა-ში ყოველი წლის 27 ნოემბერი რექტორის მიერ გამოცხადდა კურსდამთავრებულთა დღედ.