სამეცნიერო ფესტივალის მეორე დღე
2019-09-26
სამეცნიერო ფესტივალის მეორე დღე
„მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი 2019“-ის ფარგლებში თსა-ში ჩატარდა მეორე სამეცნიერო დისკუსია თემაზე „კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მედიცინა“. სამეცნიერო დისკუსიას უძღვებოდა, თსა-ს აკადემიური პერსონალი: აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ია ხახუტაიშვილი, ანატომიის, ჰისტოლოგიისა და ემბრიოლოგიის დეპარტამენტი აფილირებული ასისტენტი აკაკი სეფაშვილი, კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი.