განათლების საერთაშორისო გამოფენა - 2020
2020-02-29
განათლების საერთაშორისო გამოფენა - 2020
თბილისის სამედიცონო აკადემიამ მიიღო მონაწილეობა განათლების საერთაშორისო გამოფენაში, 2020. 28-29 თებერვალს, აბიტურიენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დასწრებოდნენ და აქტიურად ჩართულიყვნენ თსა-ს სხვადასხვა აქტივობაში, გაცნობოდნენ თსა-ს შემოთავაზებებს და საგანმანათლებლო პროგრამას.