დისტანციური სწავლების შესახებ HealthManagement.org
2020-05-23


პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტატია დისტანციურ სწავლების შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო ვებ-პორტალზე:
HealthManagement.org