ონლაინ რეგისტრაცია!
2021-09-01

რეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონულად. სარეგისტრაციო ბმული გააქტიურდება 6 სექტემბრიდან რეგისტრაციის მსურველებმა ელექტრონულად უნდა ატვირთონ და შემდგომში აკადემიაში წარმოადგინონრეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონულად. სარეგისტრაციო ბმული გააქტიურდება 6 სექტემბრიდან
დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით მოცემულ ბმულზე რეგისტრაცია