განათლების საერთაშორისო გამოფენა - 2020
2020-02-29

თბილისის სამედიცონო აკადემიამ მიიღო მონაწილეობა განათლების საერთაშორისო გამოფენაში, 2020. 28-29 თებერვალს, აბიტურიენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დასწრებოდნენ და აქტიურად ჩართულიყვნენ თსა-ს სხვადასხვა აქტივობაში, გაცნობოდნენ თსა-ს შემოთავაზებებს და საგანმანათლებლო პროგრამას.