საკონტაქტო ინფორმაცია

დეკანის მოადგილე სტუდენთებთან ურთიერთობების საკითხებში
თინათინ ახვლედიანი
(+995 32)2 91 24 84      

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური (ასწავლო  პროცესთან  დაკავშირებულ  ნებისმიერ  საკითხზე  შეგიძლიათ  მიმართოთ  სასწავლო  პროცესის  მართვის  სამსახურის  კოორდინატორებს) 
სოფიო დვალი
(+995 32)2 91 24 84
მაყვალა ბერაძე
(+995 32)2 91 24 84  
ლანა ცხოვრებაშვილი
 (+995 32)2 91 24 84    

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ( გაცვლით პროგრამებზე და საზღვარგარეთ კლინიკებში სტაჟირებებთან დაკავშირებით მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს)
ხატია ხატიაშვილი
 (+995 32)2 91 24 84  

საკონსულტაციო სამსახური (ნებისმიერ  საკითხზე  შიგიძლიათ  მიმართოთ  სტუდენტების  საკონსულტაციო  სამსახურს.  სამუშაო  საათები  -  ორშაბათი-პარასკევი  15.00-17.00,  შეხვედრის  დრო  წინასწარი  შეთანხმებით) 
ხატია ხატიაშვილი
(+995 32)2 91 24 84  

ბიბლიოთეკა ( თსა-ს ბიბლიოთეკა მუშაობს კვირაში 6 დღე - ორშაბათი - პარასკევი 09:00-დან 21:00 საათამდე, შაბათი 10:00-დან 18:00 საათამდე. თქვენთვის სასურველი ლიტერატურა შეგიძლიათ წინასწარ მოიძიოთ თსა-ს ვებ.გვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ კატალოგში შემდეგ მისამართზე http://tma.edu.ge/obiblio/opac/index.php)
მაია მაღლაკელიძე/ნანა ბერიკაშვილი
(+995 32)2 91 24 84    

სტუდენტური აკადემია ( სტუდენტური აკადემია წარმოადგენს სტუდენტთა ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომელიც შექმნილია სტუდენტთა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდის, სტუდენტური ინიციატივების წახალისებისა და ხელშეწყობის, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარების/შენარჩუნების მიზნით)
გიორგი კიკვაძე
 (+995) 593 171 177 

ოფისის მენეჯერი (ცნობების, დახასიათებების და სხვა სახის ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ თსა-ს ოფისის მენეჯერს)
ნათია ტორონჯაძე
(+995 32)2 91 24 84    

საფინანსო სამსახური ( სწავლის საფასურის გადახდის ვადებთან და პირობებთან  დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ  საფინანსო სამსახურს. საკონსულტაციო საათები: 16:00 დან 17:00-მდე)
ეთერ აფციაური
(+995 32)2 91 24 84