სასარგებლო ინფორმაცია


Orthobullets - საგანმანათლებლო, ინტერაქტიული რესურსი ორთოპედიის მიმართულებით. ის მოიცავს ძვალკუნთოვანი სისტემის 1000-მდე თემის მიმოხილვას, კითხვების ბანკს  - კლინიკურ შემთხვევებზე დაფუძნებულ 6,600-მდე კითხვას, 1300-მდე პრეზენტაციას და ვიდეო რგოლს. რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის რესურსი უფასოა.