დისპეპსიისა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მართვის თანამედროვე ასპექტები

დისპეპსიისა

25 ნოემბერს კამპანია "#მევზრუნავშენზე" ფარგლებში თბილისის სამედიცინო აკადემიამ ჩაატარა ვებინარი "დისპეპსიისა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მართვის თანამედროვე ასპექტები“. ღონისძიებას უძრვებოდა თსა-ს ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი ანა რეხვიაშვილი. ვებინარის ფარგლებში თბილისის, მესტიის, ქუთაისის და სხვა რეგიონების ექიმებს მიეწოდათ უახლესი სამეცნიერო მტკიცებულებები აღნიშნული დაავადების მართვის შესახებ. <?=$title?>

<?=$title?>

<?=$title?>

<?=$title?>

<?=$title?>