თსა-ს სტუდენტების წარმატება სამეცნიერო ასპარეზზე

თსა-ს

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია მუდმივად ისწრაფვის, რათა ხელი შეუწყოს სტუდენტებს შორის სამეცნიერო პოტენციალის გამოვლინებასა და განმტკიცებას. სწორედ ამ მიზნით, თსა-ს სამეცნიერო-კვლევით საგრანტო პროექტების ფარგლებში, 2017 წელს დაფინანსდა საქართველოს ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანების (YSU) მიერ განხორციელებული პროექტი, რომელშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი თსა-ს სტუდენტები.
პროექტი მიზნად ისახავდა ლაბორატორიულ თაგვებში სტრესის პირობებში ერლიხის კარცინომის სიმსივნური ზრდის განვითარების დინამიკისა და მოცირკულირე კორტიკოსტერონის დონის შეფასებას.
თსა-ს აქტიური მხარდაჭერით მოხდა ტრენინგების ორგანიზება პროექტში ჩართული ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის, ექსპერიმენტული კვლევის დაგეგმვისა და შესაბამისი გარემოს შექმნის გზების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ კვლევითი პროცესის მნიშვნელოვანი წილი განხორციელდა სწორედ თსა-ს ლაბორატორიიის ბაზაზე,
აღნსანიშნავია, რომ პროექტში კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე ასევე ჩართულნი იყვნენ ივანე ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ლუგარის ლაბორატორია, აგრარული უნივერსიტეტის იმუნოლოგიის ლაბორატორია, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაცია“ და სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი კლუბი „ვიტალისი“.
პროექტის შუალედური შედეგები წარდგენილ იქნა 2017 წლის ოქტომბერში გამართული „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის“ ფარგლებში, ივანე ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში გამართულ “ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე”.
ამჟამად, კვლევის საბოლოო მონაცემები დამუშავების ფაზაშია, ხოლო ფინალური შედეგები გამოქვეყნდება სამეცნიერო სტატიის სახით.

თსა მიესალმება სტუდენტთა ჩართულობას სამეცნიერო-კვლევით აქტივობებში, მადლობას უხდის პროექტის მონაწილე სტუდენტებს აქტიური და ფასეული ჩართულობისათვის და მომავალშიც მხარს დაუჭერს სამეცნიერო-კვლევით აქტივობებს.