სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია "Medi Club Georgia"-ში

სტუდენტური

2016  წლის 17 დეკემბერს “Medi Club Georgia”-ში გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ანტიბიოტიკორეზისტენტობის თემას და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პროექტი ორგანიზებული და განხორციელებული იქნა პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ.
პროექტის მიმდინარეობის პროცესში, თსა-ს სტუდენტები ჩართულნი იყვნენ აკადემიის აფილირებულ სხვადასხვა კლინიკაში მიმდინარე კვლევებში და აკადემიის პროფესორებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ სამეცნიერო პროცესში.
თსა-ს სტუდენტებთან ერთად მომხსენებლები წარმოდგენილნი იყვნენ შემდეგი უნივერსიტეტებიდან: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პროექტის მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

თსა-ს ადმინისტრაცია მადლობას უხდის “Medi Club Georgia”-ს ხელმძღვანელობას და პროექტში ჩართულ ყველა მონაწილეს გაწეული შრომისათვის.