ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები

28 ოქტომბერს კამპანია "#მევზრუნავშენზე" ფარგლებში თბილისის სამედიცინო აკადემიამ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა ვებინარი "ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები“. ღონისძიება გულისხმობდა ზოგადი პრაქტიკის ექიმებისათვის ძუძუს კიბოს გენეტიკური ასპექტებისა და დაავადების მართვის პროცესში მათი მნიშვნელობის შესახებ უახლესი სამეცნიერო მტკიცებულებების მიწოდებას.

ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები

ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები

ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები