სტუდენტური ცხოვრება

სტუდენტური აკადემია:

• ჯანდაცვისა და სოციალური აქტივობის კომიტეტი

• განათლების კომიტეტი

• კვლევითი საქმიანობის კომიტეტი

• სპორტისა და კულტურის კომიტეტი

 

ბარიერები