თბილისის სამედიცინო აკადემია

მაია ზარნაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


მაია ზარნაძე 2013 წლიდან არის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) ასოცირებული პროფესორი მიკრობიოლოგიის მიმართულებით. ასევე, 2019 წლიდან იგი არის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების თანახელმძღვანელი.

მაია ზარნაძემ 1994 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რის შემდეგაც 1994 – 1996 წლებში ამავე უნივერსიტეტში გაიარა კლინიკური ორდინატურა პედიატრიაში, ხოლო 2005 წელს, მან დაიცვა დისერტაცია თემაზე “დღენაკლულ  ახალშობილთა სეფსისი”, რის შემდეგაც მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

მაია ზარნაძე, პროფესიული განვითარების კუთხით, აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.