თბილისის სამედიცინო აკადემია

ნინო მუსერიძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


ნინო მუსერიძე 2017 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას პათოლოგიის მიმართულებით.

მან 1999 წელს დაამთავრა თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2006 წელს აკადემიკოს ა. ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ნინო მუსერიძეს მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

მას აქვს კლინიკური საქმიანობის 19-წლიანი გამოცდილება. ამჟამად იგი არის ექიმი პათომორფოლოგი, ემბრიოლოგი და ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის კლინიკური დირექტორი 

პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.