თბილისის სამედიცინო აკადემია

ია ხურცილავა - აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი


ია ხურცილავა 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობას პედიატრიის მიმართულებით.

მან 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი. ამის შემდეგ,   2011-2014 წლებში მან გაიარა თსსუ-ს დიპლომისშემდგომი განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის  რეზიდენტურა სპეციალობით - ბავშვთა ენდოკრინოლოგია. ხოლო 2015-2017 წლებში ამავე ინსტიტუტის რეზიდენტურა სპეციალობით - პედიატრია.  ამჟამად იგი არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის  მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

მას გააჩნია 9-წლიანი კლინიკური საქმიანობის გამოცდილება. ამჟამად იგი მოღვაწეობას აგრძელებს ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში ბავშვთა ენდოკრინოლოგის პოზიციაზე.

პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.