თბილისის სამედიცინო აკადემია

კახაბერ ქუნთელია -აფილირებული პროფესორი


  1. კახაბერ ქუნთელია  2014 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას ქირურგიის მიმართულებით (სისხლძარღვთა ქირურგია).

    კახაბერ ქუნთელიამ 1990 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. ამის შემდეგ, 1990–1991 წლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკაში, ვასკულურ და მიკროქირურგიულ განყოფილებაში გაიარა ინტერნატურა ზოგადი ქირურგიის სპეციალობით. 2004  წელს მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი სისხლძარღვთა ქირურგიაში.

    კახაბერ ქუნთელიას კლინიკური მუშაობის 30-წლიანი გამოცდილება გააჩნია. პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.