თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლუხუმ ჭანტურია - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. ლუხუმ ჭანტურია 2014 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით (ტრავმატოლოგია).

    მან 1998 წელს დაამთავრა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის  სამკურნალო ფაკულტეტი. 2008 წელს თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

    2000 წლიდან სხვადასხვა კლინიკის მიწვეული პრაქტიკოსი ექიმია. იგი 2014 წლიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი ექსპერტია ტრავმატოლოგია-ორთოპედიაში. ამავე  პერიდოდიდან დღემდე იგი არის კლინიკა „ნიუ ჰოსპიტალსის“ მწვავე ტრავმისა და ორთოპედიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

    პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში.