თბილისის სამედიცინო აკადემია

ეკატერინე კლდიაშვილი - აფილირებული პროფესორი


ეკატერინე კლდიაშვილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მინიჭებული აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიაში უჯრედის ბიოლოგიის სპეციალობით (1995 წ) და ბიოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი სპეციალობით ჰისტოლოგია, ციტოლოგია და ემბრიოლოგია (2003 წ).

ეკატერინე არის პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) პროფესორი, ის ხელმძღვანელობს თსა-ს ბიოქიმიისა და გენეტიკის დეპარტამენტს და 2019 წლიდან იკავებს  თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი და დოქტორატურის სამსახურის უფროსის პოზიციას.

ეკატერინე კლდიაშვილის ხელმძღვანელობით განხორციელდა NATO-ს ქსელური ინფრასტრუქტურის და BSEC-ის, შოთა რუსთაველის საქართველოს სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევის, COST, EaP Twining, 700 for Science, UMCOR-ის პროექტები.