თბილისის სამედიცინო აკადემია

ანზორ მელია - აფილირებული პროფესორი


  1. ანზორ მელია 2012 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი სნეულებების მიმართულებით. 

    ანზორ მელიამ 1972 წელს დაამთავრა მოსკოვის ი. სეჩენოვის სახ. პირველი სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, ხოლო 1987 წელს სსრკ მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ა. ბაკულევის სახელობის გულ-სისხლძარღვთა ინსტიტუტის მიერ მას მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი.

    იგი 1996 წლიდან დღემდე არის კარდიოლოგიური კლინიკა „გულის“ დირექტორი, რომელიც მისი თაოსნობით დაარსდა იმავე წელს.

    ანზორ მელია დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.