თბილისის სამედიცინო აკადემია

ირმა ბუჩუკური - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. ირმა ბუჩუკური 2016 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით (დერმატოვენეროლოგია).

    მან 1985 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 1989-1991 წლებში გაიარა  ორდინატურა სს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტში”. 2006 წელს კი მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

    მას გააჩნია 34-წლიანი პროფესიული გამოცდილება. ირმა ბუჩუკური ამჟამად მოღვაწეობას აგრძელებს მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკურ ცენტრში ექიმ-დერმატოლოგის პოზიციაზე.

    პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში. იგი არის 14-მდე პროფესიული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი.