თბილისის სამედიცინო აკადემია

მარინე კანაშვილი - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. მარინე კანაშვილი 2012 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით.

    მან 1981 წელს დაამთავრა თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, 2002 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა მას მიანიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

     

    მას პროფესიული საქმიანობის 38-წლიანი გამოცდილება გააჩნია. ამჟამად მარინე კანაშვილი აგრძელებს მოღვაწეობას შპს “აკადემიკოს  ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკაში” ექიმ-ორდინატორის პოზიციაზე.