თბილისის სამედიცინო აკადემია

ნინო კეკენაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. ნინო კეკენაძე 2019 წლიდან თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით. ამავე პერიოდიდან იგი არის თსა-ს მედიცინის სკოლის დეკანი.

    ნინო კეკენაძემ 2002 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რის შემდეგაც 2002 – 2004 წლებში  რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიარა კლინიკური ორდინატურა შინაგან სნეულებებში, სპეციალობით „თერაპია“, ხოლო 2006 წელს, ასპირანტურის დასრულების შემდეგ, მოსკოვის ფიზიკური და ქიმიური მედიცინის ინსტიტუტში მან დაიცვა დისერტაცია კარდიოლოგიისა და იმუნოლოგიის მიმართულებით, რის შემდეგაც მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

    ნინო კეკენაძე 2004 წლიდან მოღვაწეობას აგრძელებს პრაქტიკული მედიცინის (შინაგანი სნეულებები), სამედიცინო განათლებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებებით. პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.