მანანა კუთხაშვილი - აფილირებული ასისტენტ - პროფესორი


  1. მანანა კუთხაშვილი 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით.

    მანანა კუთხაშვილმა 1996 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტი. იგი ფლობს სახელმწიფო სერთიფიკატს შემდეგ სპეციალობებში: “კარდიოლოგია” და “შინაგანი მედიცინა”.

    მას აქვს 22-წლიანი კლინიკური საქმიანობის გამოცდილება. პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას ტრენინგებსა და სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში.