თბილისის სამედიცინო აკადემია

ნინო ლორთქიფანიძე - პროფესორი


  1. ნინო ლორთქიფანიძე  2016  წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით (დერმატოვენეროლოგია).

    ნინო ლორთქიფანიძემ 1996 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის (თსსუ) სამკურნალო ფაკულტეტი. რის შემდეგაც, 1996-1997 წლებში გაიარა ინტერნატურა ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ს/კ ინსტიტუტში,   ხოლო 1997-2000 წლებში – კლინიკური ორდინატურა კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტში; 2006 წელს ნინო ლორთქიფანიძეს თსსუ-მ მიანიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

    ნინო ლორთქიფანიძე ამჟამად არის მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური ცენტრის დერმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, “საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების” პრეზიდენტი. ასევე, აღმოსავლეთ ევროპისა და აზიის თმის კვლევის საზოგადოების პრეზიდენტი (EEAHRS).

    პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.