მარიამ თევზაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


მარიამ თევზაძე 2017 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას იმუნოლოგიის მიმართულებით.

მან 1980 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2004 წელს ამავე უნივერსიტეტის მიერ მას მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

მარიამ თევზაძეს აქვს 17-წლიანი პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება. პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.

1999 წლიდან მოყოლებული მონაწილეობა აქვს მიღებული რამოდენიმე TEMPUS/TACIS-ის პროექტში და გავლილი აქვს ტრენინგები დიდ ბრიტანეთსა (UCL, ვესტმინსტერის უნივერსიტეტი) და სლოვენიაში.