თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლელა სტურუა - აფილირებული პროფესორი


ლელა სტურუა 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის მიმართულებით.

ლელა სტურუა მედიცინის დოქტორი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საერთაშორისო მაგისტრია. იგი 1999 წლიდან მუშაობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, ხელმძღვანელობს არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტს.

ლელა სტურუას კვლევის სფეროებია: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, არაგადამდები დაავადებები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, თამბაქო, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევები, და სხვ.

ლელა სტურუა წლების განმავლობაში გახლდათ მრავალი საერთაშორისო, სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სხვადასხვა მიმართულებით.